wtorek, 8 maja 2018

#WIATR#DUŻO ŚMIECHU#WYBRANI Z NIEWOLI#WOLNOŚĆ# MOHEROWE BERETY# ZAKOCHANY W CHRYSTUSIE#ANioŁOWIE#CUDA#SPANIE

PROŚBA:

WCZORAJ PRÓBOWALIŚM WALCZYĆ, ABY EWIDENTNIE CUDA BOŻE NIE   FUNCJONOWAŁY JAKO PRZYPADECZKI-TEMU PRZECZY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA-NAUKA MÓWI, ŻE TO CUD.

I OTO CHODZI : ODKRYWAĆ BOGA I DEMASKOWAĆ SZATANA.

OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, ŻE MOŻE BOGA "FACE TO FACE"  NIEKONIECZNIE WIDZIMY, ALE WIATRU TEŻ NIE WIDZIMY- WIDZIMY TYLKO PO SKUTKACH, ŻE AKURAT WIEJE I RUSZAJĄ SIĘ DRZEWA.

BOGA WIDAĆ PO TYM JAK DZIAŁA, JAK DZIAŁA W LUDZIACH.

KAŻDA MINUTA CZASU, KTÓRĄ ZAJMIESZ SOBIE TYM CO JEST PONIŻEJ, BÓG ODDA TOBIE W WIELKICH DARACH- WALCZ.

NA POCZĄTKU TYLKO KILKA DOPOWIEDZEŃ O ANIOŁACH, KTÓRE CZRZEŚCIJANIN WIE OPRÓCZ TEGO CO WIEMY O MICHALE.:
Czy ludzie są jedynymi inteligentnymi istotami we wszechświecie? Kościół katolicki zawsze wierzył i nauczał, że nie. Wszechświat jest wypełniony wieloma rodzajami inteligentnych istot, które nazywamy aniołami.  
Oto 12 ważnych rzeczy, które każdy katolik powinien wiedzieć o tych tajemniczych i niezwykłych istotach.  
1. Anioły są prawdziwe 
Anioły nie są pobożnym wyobrażeniem czy przesądem. Są całkowicie realne – tak realne jak ty, ja i cokolwiek innego. Są aktywnie zaangażowani w nasz świat i odgrywają kluczową rolę w historii ludzkości (KKK 328). 
2. Każdy chrześcijanin ma anioła stróża 
Katechizm cytuje słowa Świętego Bazylego: „Obok każdego wierzącego stoi anioł jako obrońca i pasterz prowadzący go do życia” (KKK 336). 
3. Demony są również bardzo realne 
Wszystkie anioły zostały stworzone jako dobre, ale niektóre zdecydowały się na nieposłuszeństwo wobec Boga. Te upadłe anioły nazywane są demonami. Miejscem przeznaczonym dla demonów jest piekło (KKK 391 nn; Mt 25,41). 
4. Trwa dramatyczna duchowa wojna o ludzkie dusze 
Wybór odrzucenia Boga dla demonów jest nieodwołalny. Ale ludzie, przynajmniej tak długo, jak żyją, wciąż mają wybór. Anioły i demony angażują się w tej chwili w dramatyczną duchową wojnę. Walczą o ludzkie dusze. Aniołowie chcą je prowadzić w stronę Boga, a demony od Niego odciągać.  
5. Święty Michał Archanioł jest przywódcą Wojsk Anielskich 
Święty Michał Archanioł jest wiernym aniołem, który jest przywódcą aniołów w duchowej walce z demonami. Jego imię dosłownie oznacza „Kto jest jak Bóg?”. 
6. Szatan jest przywódcą upadłych aniołów 
Jak wszystkie demony był pierwotnie dobrym aniołem, który zdecydował się odwrócić od Boga. Jednak jako stworzenie wciąż pozostaje poddany Bożej opatrzności (KKK 391, 395). 
7. Każde zaangażowanie w siły okultystyczne lub demoniczne jest poważnym grzechem 
Demoniczne siły są niczym innym jak złem, a ludzie powinni się od nich trzymać z daleka. Każde zaangażowanie w okultyzm – czy to wróżenie, horoskopy, jasnowidzenie, bycie medium itd. – nawet jeśli z „dobrymi” lub „niewinnymi” intencjami, jest poważnym grzechem i niebezpieczeństwem duchowym (KKK 2116-2117). 
8. Egzorcyzm jest wciąż żywą praktyką Kościoła 
W Ewangeliach Chrystus i jego apostołowie regularnie prowadzą bezpośrednią walkę z demonami, często egzorcyzmując. Dla dobra dusz Kościół kontynuuje ten akt duchowej walki. 
9. Możemy zaangażować się w bitwę duchową przez modlitwę i inne praktyki duchowe  
Modlitwa Ojcze Nasz, której nauczył nas Chrystus, zawiera prośbę, aby „zbawił nas od zła”. Kościół zachęca także do odmawiania Modlitwy do Świętego Michała. Napisana przez papieża Leona XIII, wzywa do ostatecznego strącenia szatana do piekła. Ważnym elementem walki duchowej jest też post.  
Ale najskuteczniejszym sposobem walki duchowej jest po prostu życie w bliskości z Bogiem. 
10. Wielu świętych zaangażowało się w bezpośrednie, nawet fizyczne bitwy z demonami 
Pokonywali demony mocą Chrystusa, ale ukazali przy tym, jak przerażającymi bestiami są demony. Opisy tej walki można znaleźć między innymi w żywotach św. Antoniego Wielkiego, św. Ojca Pio, św. Gemmy Galgani, św. Jana Vianneya i św. Teresy z Avila. 
11. Szatan został definitywnie pokonany przez Chrystusa 
W swej męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezus ostatecznie pokonał moce szatana. Fakt ten stopniowo przejawia się w historii Kościoła aż do powtórnego przyjścia Chrystusa (KKK 550). 
12. Chrystus jest Królem całego anielskiego świata 
Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata, zatem Jego królowanie dotyczy też świata duchowego. Anioły zostały stworzone przez Boga na początku świata, aby być Jego sługami. Nawet demony, które wybrały nieposłuszeństwo Bogu, ostatecznie pozostają pod kontrolą Boskiej potęgi.
ALEŻ JUŻ JESTEŚMY MĄDRZY!!!

A TERAZ MAŁA ZAJAWKA OD LUDZI, KTÓRZY W KOŃCU POZA KOŚCIOŁEM I SALĄ DORELIGII OPOWIADAJĄ O BOGU I O BOGU W SWOIM ŻYCIU, NP:A TUTAJ JESZCZE POWALAJĄCE ŚWIADECTWO CHŁOPAKA Z "WYRWANI Z NIEWOLI" - NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIŁ - BĘDZIESZ SIĘ ŚMIAŁ, BĘDZIESZ PŁAKAŁ, BĘDZIESZ ZADZIWIONY.ANI  MINUTA NIE BĘDZIE STRACONA!!!

IZOBACZCIE CO PIOTR TERAZ  ROBI, CZYM ŻYJE:OK.OK.OK...
CZAS NA:
SPANIE?

AMEN BOŻE
AS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz