niedziela, 6 maja 2018

ZAGADKA- CO ROBI CHRZEŚCIJANIN, JAK IDZIE DO KOŚCIOŁA W NIEDZIELĘ - MATURZYSTO O TOBIE TEŻ PAMIĘTAMY


SŁUCHA SŁÓW BOGA NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ I WCHŁANIA BOGA-  SAME NUDY.

DZISIEJSZA NIEDZIELA JEST PEŁNA SŁÓW O MIŁOŚCI.

NAWET NIE MUSIMY CZYTAĆ,TYLKO SŁUCHAĆ:


NAWET NIE MUSIMY CZYTAĆ, TYLKO SŁUCHAĆ:

EWANGELI Z 6 MAJA 2018 r.
Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

I TUTAJ NIESPODZIANKA, JAK KTOŚ NIE ZROZUMIAŁ, NIE ZAŁAPAŁ, MOŻE POSŁUCHAĆ TUTAJ 4 KRÓTKICH KAZANEK: 2-4 MINUTEK:


ALE NIE BĘDĘ SOBĄ, JAK NIE NAPISZĘ WAM TROCHĘ KOLORKÓW DO EWANGELII NA CAŁY TYDZIEŃ:
WNIOSKI:
 1. MAMY CIERPLIWIE, PEŁNI ZAUFANIA BYĆ PRZY CHRYSTUSIE, BYĆ, TRWAĆ - CZEKAĆ NA ROZWÓJ SYTUACJI, NA ODKRYCIE POWOŁANIA- WSZYSTKO JEST W TOKU- TRWA
 2. BÓG JEST SPECEM OD MIŁOŚCI- W TAKICH 2-3 ZDANIACH MÓWI 8 RAZY O MIŁOŚCI. 
 3. WYŁAPCIE WIADOMOŚĆ CO  W TYM FRAGMENCIE BÓG MÓWI O TYCH CO KOCHAJĄ:
 4. większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
 5. JEśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej,
 6. BÓG CHCE NASZEJ RADOŚCI
 7. BÓG CIEBIE!!!!!!!!!!WYBRAŁ DO PRZYNOSZENIA OWOCÓW.
 8. WYBRAŁ NA PRZYJACIELA.
 9. WYBRAŁ, ABY SPEŁNIAĆ NASZE PROŚBY.
 10. PROSI TYLKO O PRZESTRZEGANIE PRZYKAZAŃ- TYCH JAK WIECIE DROGOWSKAZÓW, KTÓRE POMOGĄ OIMINĄĆ  ZŁO, OMINĄĆ GRZECH.
 11. JAK ZNASZ:  oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. JAK ZNASZ JEGO NAUKĘ, KTÓRĄ JEZUS PRZEZ 2000 LAT PRZEDSTAWIAŁ!! WIESZ W CO WIERZYSZ? -PATRZ PUNKTY0D 1 DO 10-A MOŻE CZAS ZAJĄĆ SIĘ TYM NA SERIO!
AMEN

PS WIECIE, ŻE MOŻEIE TAM JESZCZE WIELE RZECZY DLA SIEBIE WYCIĄGNĄĆ.

NO I TU TROCHĘ MODLITWY, TROCHĘ AMEN:


AMEN!!!!
A PONIEDZIAŁEK NIEMUSI BYĆ TAKI STRASZNY JAK GO DOBRZE WYKORZYSTAMY:

AS
PS DO JUTRA, a tu jeszcze kołysanka o Biblii:


A MOŻE ZACZNIESZ OD POCZĄTKU?
PS2 MATURZYŚCI A TO SPECJALNIE DLA CIEBIE:

Modlitwa maturzysty

Przyjdź Duchu Święty, otwórz moje serce i umysł na czas zdawania egzaminu dojrzałości.
Przyjdź Duchu Święty,
otwórz moje serce i umysł
na czas zdawania egzaminu dojrzałości.
Duchu Święty,
potrzebuję Twojego światła,
które rozproszy mroki mojej niewiedzy,
oddali niepotrzebne lęki
i pokusę nieuczciwości.
Duchu Święty,
spraw, by moja wiedza
była rzetelna i użyteczna.
Niech nauka przyniesie radość i mądrość
odkrywania dzieł Bożych i Bożej miłości.
Duchu Święty,
zabierz egoizm i pychę,
bo wszystko, co wiem jest Bożym darem.
Duchu Święty,
orzeźwij moją duszę i umysł,
gdy słabną siły i wola.
Duchu Święty,
daj moc, pokój
i nie pozwól poddać się,
gdy przyjdzie porażka.
Duchu Święty,
oddaję Ci całego siebie.
Chcę służyć moją wiedzą
Tobie i braciom.
Przyjdź Duchu Święty!
Amen!
AMEN
AM-

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz