wtorek, 31 października 2017

NIE ODPUSZCZAMY- ZNOWU TAJEMNICZA PRAWDA O AS.

CZY MYŚLICIE, ŻE SIENICKA NIE OBCHODZI HALLOWEN DLATEGO:
?
 A MOŻE DLATEGO:
?
NIE, NIE, NIE! OTÓŻ DLATEGO (OTO  I CAŁA PRAWDA):


NO I OCZYWIŚCIE DLATEGO( JUŻ BEZ ŻARTU)

I ŻE:  


OK,OK
KOŃCZYMY ŻARTY.
PRZEDOSTATNI DZIEŃ NOWENNY- DLA WAS- WIELKICH LUDZI:

ÓSMY DZIEŃ NOWENNY
31 październik


„Jako katolicy wiemy dobrze, że jest czyściec. Jest to artykuł naszej wiary, że jeżeli pokuta nasza nie była odpowiednia do wielkości naszych grzechów, to chociaż grzechy nasze Pan Bóg nam przebaczył, gdyśmy się spowiadali, chociaż nas z wielkiej kary uwolnił, zostaniemy jednak dla uiszczenia się w zupełności z kary doczesnej skazani do czyśćca. Jeśli Bóg nie zostawia bez nagrody żadnej myśli dobrej, żadnego pragnienia i czynności chociażby najmniejszej, to nie zostawi także bez kary żadnego przewinienia. Pójdziemy do czyśćca i cierpieć będziemy, dopóki sprawiedliwość Boska nie uzna nas za zupełnie oczyszczonych” – św. J.M. Vianney.
Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za tych, którzy za swego życia skrzywdzili nas lub naszych bliskich. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa
Panie Boże, Twoje miłosierdzie jest nieskończone, prosimy Cię, okaż w swej sprawiedliwości swą łaskawość wobec cierpiących w czyśćcu. Niech Twoja miłosierna miłość zgładzi ich grzechy i kary, aby oczyszczeni ogniem Twojej miłości mogli radować się chwałą nieba. Usłysz ich błagania, w których wielbią Twoją sprawiedliwość i wysławiają Twoje miłosierdzie. Amen.
AS
PS NIECH TO BĘDZIE TWOJA  PIĘKNA MODLITWA.

A JUTRO PIĘKNE WYDARZENIE:

PILNE-AKCJA RATUNKOWA!


TAK, TAK,TAK !
MAMY MEGA WYDARZENIE!!!
MAMY WIELKĄ SZANSĘ, BY RATOWAĆ Z CIERPIENIA!
TAKA SZANSA ZDARZA SIĘ RZADKO!
WIELKIE WYDARZENIE!
OGŁOŚMY TO!
PODZIELMY SIĘ!
MIEJMY MIŁOŚĆ, KTÓRA JAKO JEDYNA PRZY DZIELENIU SIĘ MNOŻY!


WIEM, WIEM- DZISIAJ ŚWIETUJEMY ZE ŚWIETYMI, ALE TO OD DZIŚ MOZNA UZYSKAĆ ODPUST ZA DUSZE WIĘC ZANIM PÓJDZIESZ DO KOŚCIOŁA, ZANIM PÓJDZIESZ NA CMENTARZ, ZRÓB CO TRZEBA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NAPRAWDĘ, TYLKO TYLE I AŻ TYLE:

 Uzyskanie odpustu zupełnego jest możliwe tylko w określonych dniach. Jednym z nich jest dzień zaduszny, przypadający 2 listopada. Wtedy należy :

  • się wybrać do kościoła, w którym jest konieczne wyznanie wiary, 
  • odmówienie "Ojcze nasz" za zmarłych, 
  • przystąpienie do Komunii świętej 
  • oraz modlitwa w intencjach papieża na dany miesiąc.


Okazja do otrzymania odpustu zupełnego trwa do 8 listopada. Każdego dnia modlący się może wyprosić łaski dla jednej duszy czyśćcowej. Warunkiem jaki musi spełnić:

  •  jest przyjęcie komunii,
  •  modlitwa w intencjach papieża
  •  oraz odwiedzenie grobu zmarłego 
  • i modlitwa w jego intencji.

Nie wiesz, w jaki sposób modlić się za zmarłego?
 Oto nasza propozycja:

litania za zmarłych w czyśćcu cierpiących.

Ojcze z nieba Boże, -zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, -zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, -zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, -zmiłuj się nad nami. 
Święta Maryjo, -módl się za nim (nią, nimi).
Bramo niebieska, -
Królowo Wniebowzięta, -
Święty Michale, -
Święty Janie Chrzcicielu, -
Święty Józefie, -
Święty ...... (patronie zmarłego), -
Wszyscy święci i święte Boże, - 
Bądź mu (jej) miłościw, -wybaw go (ją, ich) Panie.
Od zła wszelkiego, -
Od cierpień w czyśćcu, -
Przez Twoje wcielenie, -
Przez Twoje narodzenie, -
Przez Twój chrzest i post święty, -
Przez Twój krzyż i mękę, -
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, -
Przez Twoje zmartwychwstanie, -
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, -
Przez zesłanie Ducha Świętego, -
Przez Twoje przyjście w chwale, - 
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, -
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, -
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, -
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, -
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, -
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców, -
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, - Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania, - 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami 

Módlmy się: 
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


TA AKCJA JEST SZEROKO ZAKROJONA.
TO AKCJA RATOWANIA SAMYCH SIEBIE.
TO UŚWIADOMIENIE SOBIE, ŻE TEŻ KOŃCZYMY ŚMIERCIĄ.
ŻE NASI ZMARLI PRZYPOMINAJĄ NAM O RATOWANIU SIEBIE.ŻE DUSZE ODDADZĄ NAM MIŁOŚĆ:

Niech słowa świętej Katarzyny ze Sieny będą dla Ciebie motywacją: nie ma takiej prośby, która nie byłaby wysłuchana przez Pana Boga, jeśli jest ona zanoszona za przyczyną dusz w czyśćcu cierpiących.

ŁÓDŹ RATUNKOWA RUSZA!!!!!
ASBEZCENNE-KAŻDY ZNAJDZIE TU SWOJEGO PATRONA, SWÓJ WYMARZONY ZAWÓD.


NO A TERAZ KONKRETY:
SZUKAJ SWEGO BODYGUARDA....
ZNAJDŹ SWOJĄ BRATNIĄ DUSZĘ....
MOŻE ODKRYJESZ SWOJE POWOŁANIE....ZAWÓD...?
MOŻE PÓJDZIESZ DZISIAJ NA RANDKĘ, ALBO PRZYJACIELSKIE SPOTKANIE WAŚNIE Z.........
MOŻE BĘDZIESZ JUŻ  MIAŁ IMIĘ NA BIERZMOWANIE....?
MOŻE ODKRYJESZ IMIĘ DLA.......


Święci patroni od… wszystkiego


Studenci, dzieci, kobiety i mężczyźni, przedstawiciele różnych zawodów, chorzy i smutni oraz państwa, miasta i diecezje. Każdy może znaleźć swojego patrona i opiekuna na różne okazje. Czyjego wstawiennictwa powinieneś poszukać? Sprawdź!
Muzykujący o wstawiennictwo powinni prosić nie tylko św. Cecylię, ale i św. Germana z Paryża, św. Leona Wielkiego Papieża, św. Odona z Cluny czy św. Piusa X Papieża. Gdy śpiew przeciąży struny głosowe warto zwrócić się o pomoc do św. Błażeja, św. Otylii czy św. Bernarda ze Sieny.
Św. Agnieszka Rzymska, Antoni z Padwy, św. Dorota, św. Filmoena, św. Jadwiga Śląska i św. Wunibald wspomogą narzeczonych, a młode małżeństwa mogą zwracać się do św. Zdzisławy. Są też patroni małżonków ze stażem – św. Joachim czy św. Józef. Zakochanym zaś polecamy św. Andrzeja Apostoła, pomocnika w sprawach matrymonialnych
Wśród świętych znajdziecie również orędowników od ciężkiej pracy – św. Cyriak – czy od kłótni i sporów – św. Barnaba Apostoł. O opiekę mogą nie martwić się również producenci świec woskowych (św. Genowefa), urzędnicy podatkowi (św. Gwidon), filozofowie (św. Justyn) oraz introligatorzy (św. Bartłomiej).

Znajdź swojego patrona!
Adrian – patron strażników więziennych
Afra – patronka dusz zaniedbanych, kobiet pokutujących
Agapit – patron ciężarnych kobiet
Agata Sycylijka – patronka Sycylii, Katanii, sztuki, artystów, kominiarzy, nianiek, ludwisarzy, karmiących matek, w chorobach piersi, pielęgniarek
Agnieszka Rzymianka – patronka młodych dziewic, czystości, narzeczonych, dzieci, panien, ogrodników
Akwilin – patron tragarzy
Albert Wielki Biskup – patron zakonów Albertynek i Albertynów, górników, studiujących nauki przyrodnicze, uczonych, plastyków, teologów
Aleksy Rzymianin – patron licznych zakonów, ubogich, żebraków, włóczęgów, pielgrzymów, wędrowców, orędownik podczas trzęsienia ziemi, suszy, złej pogody, w czasie epidemii i plag
Alfons – patron zakonu Redemptorystów, adwokatów, osób świeckich, spowiedników, teologów
Alojzy Gonzaga – patron Mantui, młodzieży studiującej
Ambroży – patron Bolonii, Mediolanu, pszczelarzy, woskarzy
Anastazja -patronka tkaczy, cenzorów
Anastazy Perski – patron złotników
Anatol z Laodycei – patron matematyków
Andrzej Apostoł – patron prawosławia, Słowian (szczególnie obrządków wschodnich), archidiecezji warmińskiej, Austrii, Bułgarii, Burgundii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rosji, Sycylii, Szkocji, Bordeaux, Brescii, Brugii, Hanoweru, Neapolu, Rawenny, małżeństw podróżujących, podróżnych, żeglarzy, rybaków, rzeźników, sprzedawców ryb, orędownik zakochanych, wspomaga w sprawach matrymonialnych i wypraszaniu potomstwa
Andrzej Bobola – patron diecezji pińskiej, wileńskiej, łomżyńskiej, płockiej i warmińskiej, białostockiej, drohiczyńskiej, łomżyńskiej, kolejarzy, patron Polski
Anna – patronka diecezji opolskiej, miast, Hanoveru, kobiet rodzących, matek, gospodyń domowych, piekarzy, wdów, położnic, ubogich robotnic, stolarzy, górników kopalni złota, młynarzy, powroźników, żeglarzy
Antoni Padewski – patron Włoch, Padwy, Lizbony, Padeborn, Splitu, zakonów: Franciszkanów, Antoninek oraz wielu bractw, dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, piekarzy, ubogich, podróżnych, ludzi i rzeczy zaginionych
Antoni Wielki – patron wikliniarzy, świniopasów, osób z chorobami skórnymi, zakonu Antoninów, dzwonników, chorych, rzeźników, wędliniarzy, szczotkarzy, ubogich. Orędownik w czasie pożarów. W ciągu wieków wzywano go podczas epidemii oraz chorób skórnych
Apolonia – patronka dentystów, stomatologów
Arnold z Arnoldsweicler – patron śpiewaków
Arnulf – patron młynarzy, piwowarów
Augustyn – patron zakonu Augustianów, kanoników regularnych, Magdalenek, Kartaginy, drukarzy, wydawców, teologów
Autbert – patron piekarzy

Baldomer – patron ślusarzy
Barbara z Nikomedii – patronka archidiecezji katowickiej, Edessy, Kairu, architektów, cieśli, dzwonników, flisaków, górników, hutników, kamieniarzy, kowali, ludwisarzy, marynarzy, murarzy, saperów, strażników, szczotkarzy, tkaczy, więźniów, wytwórców sztucznych ogni, żołnierzy (szczególnie artylerzystów i załóg twierdz), dobrej śmierci
Barnaba Apostoł – patron Florencji, Mediolanu, orędownik podczas kłótni, sporów, smutku oraz burz gradowych
Bartłomiej Apostoł – patronem Armenii, Fermo, Frankfurtu nad Menem, Maastricht, introligatorów, tynkarzy, garbarzy, rybaków, rzeźników, zegarmistrzów
Bazyli – patron zakonu Bazylianów i sióstr św. Krzyża
Benedykt z Nursji – patron wielu zakonów, diecezji tarnowskiej, Francji, architektów, górników, inżynierów, nauczycieli, speleologów, uczniów, wydawców, kotlarzy, orędownik w chorobach róży oraz konających
Benild – patron nauczycieli
Benon z Miśni – patron rybaków, sukienników
Bernard z Aosty – patron alpinistów, narciarzy, broni pól przed burzą
Bernard z Badenii – patron mężczyzn
Bernard z Clairvaux – patron zakonu Cystersów, Burgundii, Ligurii, Genui, Gibraltaru, Pelplina, pszczelarzy, opiekun podczas klęsk żywiołowych, sztormów oraz w godzinie śmierci
Bernard (Bernardyn) ze Sieny – patron zakonu Bernardynów, Sieny, tkaczy, reklamy, orędownik chorych na gardło i krwawiących
Blandyna – patronka pomocy domowych, dziewic
Błażej – patron przemysłu wełniarskiego, handlarzy wełną, kapeluszników, lekarzy, gręplarzy, chorób
gardła, opiekun zwierząt, szewców, sztukatorów
Bonawentura – patron zakonu Franciszkanów, matek oczekujących potomstwa, dzieci, robotników, teologów, tragarzy, wytwórców jedwabiu
Bonifacy – patron Niemiec, diecezji w Fuldzie, Erfurcie, Moguncji, łomżyńskiej, archidiecezji warmińskiej,
kasjerów, krawców, księgarzy, piwowarów
Brendan – patron żeglarzy i podróżników
Brunon Kartuz – patron Kartuzów, obłąkanych
Brycjusz – patron sędziów
Brygida Królowa – patronka Szwecji, pielgrzymów, dobrej śmierci
Brygida z Kildar – patronka Irlandii, opiekunka pracujących na roli

Cecylia – patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych, śpiewaków, niewidomych
Celestyn – patron introligatorów
Cezary z Nazjanzu – patron lekarzy
Chlodwald – patron wytwórców gwoździ
Chryzant – patron sędziów
Cyriak – patron ciężkiej pracy
Cyryl – patron Europy

Damazy I Papież – patron archiwariuszy kościelnych
Damian – patron aptekarzy, chirurgów i mędrców, stomatologów
Daria – patron sędziów
Dawid – patron Walii i Bath
Demetriusz z Salonik – patron żołnierzy
Dionizy – patron strzelców, przywoływany w różnych okolicznościach, m.in. przy bólu głowy, opętaniu i kłótniach
Dominik kapłan – patron zakonu Dominikanów – gałęzi żeńskiej i męskiej, Bolonii, Kordoby, Madrytu, Palermo
Dominik Savio – patron dzieci, ministrantów, chórów dziecięcych, młodzieży
Dorota – patronka piwowarów, górników, panien młodych, młodych małżeństw, narzeczonych, kwiaciarzy, ogrodników, botaników, położnych i par młodych, sprzedawców kwiatów
Dunstan – patron ślusarzy, złotników
Dyzma – patron złodziei

Eberhard – patron pasterzy
Edward Wyznawca – patron królów angielskich
Efrem – patron Asturii
Eliasz Prorok – patron dorożkarzy
Eligiusz – patron jubilerów, kowali, metalowców, ślusarzy, weterynarzy, zegarmistrzów, złotników, grawerów, wytwórców lamp, dzierżawców, fabrykantów powozów, wikliniarzy, handlarzy koni, rolników
Elżbieta – patronka matek, żon, położnych
Elżbieta Portugalska – patronka Portugalii, Saragossy, III zakonu Franciszkańskiego, orędowniczka podczas udręk wojny
Elżbieta z Turyngii – patronka ubogich, Węgier, Niemiec, III zakonu Franciszkańskiego, Elżbietanek
Erazm – patron tokarzy, marynarzy, żeglarzy, tkaczy
Eryk – patron Szwecji
Etelburga – patronka kobiet oczekujących potomstwa
Eulalia z Barcelony – patronka Katalonii, Barcelony i żeglarzy, ochrona przed poronieniem.
Eustachy – patron myśliwych i leśników, kramarzy, kupców, żołnierzy
Euzebiusz – patron diecezji przedalpejskich
Fabian – patron garncarzy, cynowników
Felicyta – patronka kobiet, matek
Feliks z Cantalicio – patron dzieci
Fiakriusz – patron dorożkarzy, kwiaciarek, miedziorytników, wytwórców cegieł
Fidelis – patron prawników
Filip Apostoł – patron Antwerpii, pilśniarzy, czapników, kapeluszników, garbarzy, kramarzy, cukierników, sklepikarzy
Filip Neri – patron humorystów
Filomena – patronka Żywego Różańca, szczęśliwych narodzin dzieci, matek i dzieci, ludzi interesu i w potrzebach finansowych, zdających egzaminy, szkół i konwentów, zakonników, misji i nawróceń, spokojnej i szczęśliwej śmierci, powracających do Sakramentów Świętych, narzeczonych, katakumb
Firmin Starszy – patron bednarzy
Florian – patron Krakowa, Bolonii, Austrii, strażaków, hutników, garncarzy, wytwórców mydła, kupców bławatnych, piwowarów, kominiarzy, chroni od klęsk: ognia, wojny, powodzi, nieurodzaju i burzy klęsk pożaru, powodzi i sztormów
Franciszek Ksawery – patron zakonu misjonarzy, misji katolickich, rozkrzewiania wiary, Indii, Japonii. marynarzy, orędownik w czasie zarazy i burz
Franciszek Salezy – patron Genewy, pisarzy, literatów, dziennikarzy i prasy katolickiej
Franciszek z Asyżu – patron zakonów Albertynów, Franciszkanów, Kapucynów, Franciszkanów Konwentualnych, Bernardynek, Kapucynek, Klarysek, Koletanek, tercjarzy, Włoch, Asyżu, Bazylei, aktorów, ekologów, pracowników ochrony środowiska, niewidomych, pokoju, robotników, tapicerów, ubogich, więźniów, Akcji Katolickiej
Franciszka Cabrini – patronka emigrantów
Frydolin – patron optyków
Gabriel Archanioł – patron dyplomatów, filatelistów, posłańców, korespondentów prasowych, pocztowców, radia i telewizji, telekomunikacji
Gabriel Perdolente – patron młodzieży włoskiej, kleryków, młodych zakonników
Genezjusz – patron aktorów
Genowefa – patronka Francji i Paryża, chroni przed klęskami, ulewą i suszą, gorączką, kobiet, dziewic, pasterzy, producentów świec woskowych, rybaków, kapeluszników, rzemieślników, właścicieli składu win, żołnierzy
Gerard                 patron diecezji Csanad, dzieci
German z Paryża – patron muzyków
Germana – patronka pasterek
Gertruda z Nivelles – patronka podróżników i ogrodników oraz przeciw myszom i szczurom, pielgrzymów
Gerwazy – patron chałupników, dzieci
Gezelin – patron szczęśliwego dzieciństwa
Goar – patron garncarzy, gościnności, właścicieli winnic, wytwórców cegieł
Gudula – patronka Brukseli
Gumar – patron mężczyzn mających złośliwe żony
Gutman – patron kowali, krawców, kupców, mieszczan, szewców
Grzegorz z Nazjanzu – patron Bazylianów i poetów
Grzegorz I Wielki Papież – patron uczniów, studentów, nauczycieli, chórów szkolnych, piosenkarzy, muzyków, kopalni, chórzystów
Gwidon – patron celników, urzędników podatkowych, chorych, kościelnych, dzwonników, pielgrzymów, rolników
Hadrian – patron kowali
Helena – patronka diecezji w Trewirze, Ascoli, Bambergu, Pesaro, Frankfurcie, Bazylei, farbiarzy, wytwórców igieł, wytwórców gwoździ, kopalni
Henryk z Bolzano – patron drwali
Herman z Kolonii – patron zegarmistrzów
Hilary z Poitiers – patron Poitiers, dzieci opóźnionych w rozwoju, chroni przed ukąszeniami wężów
Hieronim – patron ascetów, sierot, opuszczonej młodzieży, biblistów, egzegetów, księgarzy, teologów
Hildegarda – patronka esperantystów, językoznawców
Hipolit – patron personelu więziennego
Homobonus – patron kupców
Honorat – patron handlarzy, kupców
Hubert – patron myśliwych, tokarzy, leśników i sportowców, matematyków i metalowców, strzelców, kuśnierzy, optyków, rzeźników
Idzi – patron matek karmiących, pasterzy, macierzyństwa, osób kulawych, rybaków, sprzedawców koni
Ignacy Loyola – patron domów rekolekcyjnych, zakonu Jezuitów, dzieci, matek oczekujących dziecka, kuszonych,
skrupulantów, żołnierzy, rekolekcji, dzieci, ćwiczeń duchownych, teologów
Ingenuin – patron kopalni
Irena z Tesaloniki – patronka dziewcząt
Ireneusz – patron diecezji w Lyonie
Iwo – Helory – patron adwokatów, notariuszy, sędziów
Izydor – patron Hiszpanii, Sewilli, informatyków, rolników, farmerów, dobrych żniw
Jacek Odrowąż – patron archidiecezji katowickiej i diecezji opolskiej
Jadwiga Śląska – patronka Polski, Śląska, archidiecezji wrocławskiej i diecezji w Görlitz, Andechs, Berlina, Krakowa, Trzebnicy, Wrocławia, Europy, narzeczonych, uchodźców, pojednania i pokoju
Jakub Apostoł – patron Hiszpanii, Portugalii, zakonów rycerskich, czapników, hospicjów, szpitali, kapeluszników, wikliniarzy, pielgrzymów, sierot, dekarzy
Jan Apostoł – patron Albanii, Azji Mniejszej, aptekarzy, urzędników, bednarzy, dziewic, zawodów związanych z pisaniem i przepisywaniem: introligatorów, kopistów, kreślarzy, lieratów, biografów, papierników,
pisarzy, litografów, owczarzy, płatnerzy, skrybów, ślusarzy, wikliniarzy, teologów, uprawiających winorośl, wdów
Jan Berhmans – patron ministrantów
Jan Bosco – patron młodzieży, duszpasterzy młodzieżowych, młodych robotników, rzemieślników
Jan Boży – patron Granady, księgarzy, chorych, drukarzy, pielęgniarzy, szpitali, opiekun służby zdrowia
Jan Chrzciciel – patron Austrii, Francji, Holandii, Malty, Niemiec, Prowansji, Węgier, Akwitanii, Aragonii, archidiecezji warszawskiej i wrocławskiej, Amiens, Awinionu, Bonn, Florencji, Frankfurtu nad Menem, Kolonii, Lipska, Lyonu, Neapolu, Norymbergi, Nysy, Wiednia, Wrocławia, zakonu joannitów (Kawalerów Maltańskich), mnichów, dziewic, pasterzy i stad, kowali, krawców, kominiarzy, kuśnierzy, rymarzy, architektów, abstynentów, właścicieli kin, wychowawców, niezamężnych matek, tkaczy, garbarzy, skazanych na śmierć, orędownik podczas gradobicia, w chorobach epilepsji, tancerzy
Jan Chryzostom – patron kaznodziejów
Jan Damasceński – patron farmaceutów, malarzy ikon, obrazów świętych
Jan de la Salle – patron nauczycieli
Jan Gwalbert – patron leśników
Jan Kanty – patron Polski, archidiecezji krakowskiej, Krakowa, profesorów, nauczycieli i studentów, szkół katolickich, Caritasu
Jan Kapistran – patron prawników
Jan Kuncewicz – patron diecezji siedleckiej, drohiczyńskiej, zakonu Bazylianów, Rusi, Litwy, Wilna
Jan Leonardi – patron kucharzy
Jan Maria Vianney – patron proboszczów
Jan Marinoni – patron bankowców
Jan Nepomucen – patron Czech, dobrej spowiedzi i spowiedników, zakonu jezuitów, Pragi, tonących, orędownik podczas powodzi, sprzedawców, księży
Jan z Dukli – patron Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, archidiecezji przemyskiej, Lwowa, rycerstwa polskiego
January – patron Neapolu
Jerzy – patron Anglii, Portugalii, Aragonii, Genui, Stambułu, Niemiec, Wenecji, żołnierzy, kawalerii, rycerzy, płatnerzy, rusznikarzy, zbrojmistrzów, puszkarzy, pasterzy koni, szpitali, bezpłodnych kobiet, artystów, skautów, harcerzy, chroni przed dżumą, trądem, syfilisem i opryszczką
Joachim – patron małżeństwa, patron sprzedawców lnu
Joanna – patronka sióstr wizytek
Joanna d’Arc – patronka pracowników radia i telewizji, pracowników telekomunikacji
Józef Oblubieniec Marii – patron Kościoła powszechnego, Austrii, Węgier, Kanady, Meksyku, Belgii, Peru, Rosji, Wietnamu, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii, misji chińskich, sprawiedliwości społecznej,
dobrej śmierci, robotników, cieśli, drwali, rzemieślników, małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców sierot, uciekinierów
Józef Cafasso – patron więźniów i więzień, duszpasterzy więziennych
Józef Kalasanty – patron Pijarów, szkół katolickich
Józef z Arymatei – patron garbarzy, grabarzy
Józef z Kupertynu – patron astronautów, kosmonautów, lotników, egzaminowanych
Juda Tadeusz Apostoł – patron diecezji siedleckiej, Magdeburga, orędownik w sprawach beznadziejnych
Julian – patron wioślarzy
Justyn – patron filozofów
Kajetan – patron bankowców
Kamil – patron zakonu Kamilianów, szpitali i chorych, pielęgniarek i pielęgniarzy, opiekujących się chorymi
Karol Boromeusz – patron zakonu Boromeuszek, diecezji w Lugano i Bazylei, uniwersytetu w Salzburgu, bibliotekarzy, duszpasterzy, instytutów wiedzy katechetycznej, proboszczów, profesorów seminarium
Karol Lwanga – patron młodzieży i akcji Katolickiej w Afryce
Kasjan – patron stenografów
Katarzyna Genuańska – patronka Genui, chorych i szpitali
Katarzyna Szwedzka – patronka Szwecji, ludzi dotkniętych niepowodzeniami
Katarzyna z Aleksandrii – patronka dziewcząt, filozofów, studentek, bibliotekarzy, literatów, kołodziejów, kolejarzy, garncarzy, adwokatów, modystek, mówców, szwaczek, zecerów, teologów
Katarzyna z Parc – patronka ekspedientek
Katarzyna ze Sieny – patronka Włoch, Rzymu, Sieny, uczonych, mędrców, studentów, pielęgniarek, strażników, strażaków
Kazimierz – patron Korony i Litwy
Kilian – patron malarzy pokojowych, tynkarzy
Kinga – patronka Polski i Litwy, diecezji tarnowskiej, górników wydobywających sól, kopalni soli
Klara – patronka zakonu Klarysek, kapucynek, Asyżu, bieliźniarek, hafciarek, praczek, radia i telewizji, chorych na oczy, malarzy malujących na szkle, szklarzy
Klarus – patron krawców
Klaudiusz – patron kamieniarzy, rzeźbiarzy
Klemens Dworzak – patron Warszawy, kelnerów, piekarzy, rzemieślników
Klemens I Papież – patron grabarzy, kamieniarzy, marmurników, narodów słowiańskich, dzieci, górników, kamieniarzy, kapeluszników, marynarzy
Klotylda – patronka notariuszy, kobiet
Koleta – patronka cieśli, pomocy domowych
Konkordia – patronka piastunek dzieci
Konrad                 patron furtianów
Korneliusz – patron chorych na grypę
Kosma – patron aptekarzy, chirurgów i mędrców, stomatologów
Kryspin – patron szewców, garbarzy
Kryspinian – patron garbarzy, szewców
Krystyna – patronka młynarzy
Krzysztof – patron kierowców i podróżnych, woźniców, taksówkarzy, tragarzy, rycerzy, poszukiwaczy skarbów i żeglarzy, flisaków, kolejarzy, modystek, biegaczy
Kunegunda – patronka kobiet oczekujących potomstwa
Leokadia – patronka Hiszpanii, Toledo
Leon Wielki Papież – patron muzyków i śpiewaków
Leonard z Noblac – patron dobrego porodu, położnych, więźniów, jeńców, chorych i zagrożonych napadem lub kradzieżą, tragarzy, parobków, stajennych
Letus – patron tkaczy
Lidia – patronka farbiarzy
Ludwik IX Król – patron kilku żeńskich zgromadzeń zakonnych noszących jego imię, drukarzy, fryzjerów, hafciarek,
introligatorów, kamieniarzy krawców, piekarzy, pielgrzymów, niewidomych, rybaków, tkaczy, uczonych, malarzy pokojowych, sztukatorów
Ludwina – patronka apostolstwa chorych
Łazarz – patron rzeźników, grabarzy, trędowatych, leprozoriów, żebraków
Łucja – patronka Toledo, krawców, niewidomych, ociemniałych, chorych na oczy, szklarzy, służby, producentów lamp i świec, woźniców, rolników, szwaczek, tkaczy, krawców, woźnych, tapicerów, orędowniczka w chorobach oczu, pracowników radia i telewizji
Łukasz Ewangelista – patron Hiszpanii, miasta Achai, introligatorów, lekarzy chirurgów, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników
Maciej Apostoł – patron Hanoweru, budowniczych, kowali, cukierników, rzeźników, wzywają go niepłodne małżeństwa oraz chłopcy rozpoczynający szkołę
Magnus ze Szkocji – patron sprzedawców ryb
Maksymilian Maria Kolbe – patron archidiecezji gdańskiej i diecezji koszalińskiej, krwiodawców, abstynentów
Małgorzata z Antiochii – patronka położnic, ciężarnych kobiet, bezpłodnych kobiet i dobrej śmierci
Mamert – patron mamek i orędownik w chorobach piersi
Marceli Papież – patron stajennych
Marcin de Porres – patron fryzjerów, pielęgniarek, robotników
Marcin z Tours – patron Francji, królewskiego rodu Merowingów, diecezji w Eisenstadt, Mainz, Rotterburga, Amiens, dzieci, hotelarzy, jeźdźców kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żołnierzy, oberżystów, karczmarzy, abstynetów, sukienników, przywoływany przeciwko pijaństwu i burzy
Marcjan – patron administratorów, rusznikarzy
Marek Ewangelista – patron Aleksandrii, Bergamo, Albanii, Wenecji, szklarzy, notariuszy, sekretarzy, pisarzy, murarzy,
wikliniarzy, koszykarzy, szklarzy
Marek Roy – patron prawników
Maria Goretti – patronka młodzieży
Maria Egipcjanka – patronka aktorów
Maria Magdalena – patronka Marsylii, Prowansji, Sycylii, Neapolu, zakonów kobiecych, pokutujących, życia kontemplacyjnego, dzieci, które mają trudności z chodzeniem, fryzjerów, perukarzy,
kobiet, osób kuszonych, ogrodników, studentów, więźniów, sprzedawców wina
Markulf – patron aptekarzy, kupców drobnych towarów, sukienników
Marta – patronka Tarasconu, gospodyń domowych, hotelarzy, kucharek, sprzątaczek, właścicieli zajazdów, właścicieli hoteli, rzeźbiarzy
Martyriusz – patron rusznikarzy
Maryn – patron kamieniarzy
Mateusz Apostoł – patron patronem diecezji i miasta Salerno, alkoholików, księgowych, pracowników kantorów, celników, urzędników podatkowych, straży granicznej
Maura z Troyes – patronka praczek
Maurycy – patron zakonu św. Maurycego, cesarskiego domu Ottonów, królestwa Burgundii, Longobardów, Einsiedeln, Magdeburga, Valais, farbiarzy, kapeluszników, piechoty, rycerstwa, żołnierzy
Medard z Noyon – patron od bólu zębów, piwowarów, chłopów, więźniów, żniwiarzy i dobrych zbiorów
Melchior Grodziecki – patron archidiecezji katowickiej
Metody – patron Europy
Michał Archanioł – patron zakonów Michalitek, Michalitów, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Małopolski, diecezji łomżyńskiej, Amsterdamu, Łańcuta, mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, policjantów, szlifierzy, cmentarzy, złotników, żołnierzy, tokarzy, dobrej śmierci, aptekarzy, złotników, bankowców
Mikołaj Biskup – patron Grecji, Rosji, Bari, Aberdeen, Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu, bednarzy, wytwórców guzików, cukierników, gorzelników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, sprzedawców perfumów, sprzedawców wina, sprzedawców zboża i nasion, marynarzy, uczonych, młynarzy, kancelistów parafialnych, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, złodziei, żeglarzy
Mikołaj z Filie – patron Szwajcarii
Mikołaj z Tolentino – patron dusz pozostających w czyśćcu
Monika – patronka kościelnych stowarzyszeń matek, wdów, matek
Nikodem – patron grabarzy
Norbert – patron Pragi, zakonu Norbertanów, sióstr Norbertynek oraz wszystkich wspólnot jego imienia
Notburga – patronka pomocy domowych, służących
Odo z Cluny – patron muzyków
Olaf – patron Norwegii
Onezym – patron czeladników
Onufry – patron mnichów, dorożkarzy, pielgrzymów, tkaczy
Oskar Biskup – patron Danii, Islandii, Niemiec
Oswald – patron angielskiej rodziny królewskiej, krzyżowców, kowali, żniwiarzy
Otton – patron archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, Pomorza
Otylia – patronka chorych na choroby gardła, uszu
Pankracy – patron dzieci, opiekun rycerstwa, przyzywany podczas wiosennych przymrozków, uważany jest za stróża przysiąg i mściciela krzywoprzysięstwa
Pantaleon – patron fizyków, lekarzy, akuszerek
Paschalis Baylon – patron stowarzyszeń i kongresów eucharystycznych, kucharzy
Patryk – patron Irlandii, Nigerii, fryzjerów, perukarzy, kowali, górników upadłych na duchu, opiekun zwierząt domowych
Paulina z Noli – patronka młynarzy
Paweł z Teb – patron zakonu paulinów i życia pustelniczego, piekarzy i tkających dywany, wytwórców koszy
Paweł z Tarsu Apostoł – patron licznych zakonów, Rzymu, Poznania, Rygi i diecezji gliwickiej, producentów namiotów, marynarzy, powroźników, tkaczy, robotnic, teologów, wikliniarzy
Piotr Apostoł – patron Rzymu, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Saragossy, Lozanny, Duszników Zdrój, Genewy, Hamburga, Nantes, Trzebnicy, rybaków, sprzedawców ryb, rymarzy, blacharzy, zegarmistrzów, kamieniarzy, kowali, ślusarzy, marynarzy, żeglarzy, powroźników, sukienników, tkaczy, orędownik podczas epilepsji, gorączki, febry, foluszników, abstynetów, ukąszenia przez węże, zdunów, budowniczych mostów
Piotr Chryzolog – patron diecezji i miasta Imoli
Piotr Kanizy – patron diecezji Brixen, Innsbrucku oraz szkolnych organizacji katolickich w Niemczech
Pius X Papież – patron esperantystów, muzyków kościelnych
Placyd z Subiaco – patron żeglarzy
Protazy – patron chałupników, dzieci
Rafał Archanioł – patron aptekarzy, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców, żeglarzy
Rafał Kalinowski – patron Sybiraków, nauczycieli, wychowawców, wojskowych, kolejarzy, kapłanów, spowiedników, zakonników
Rajmund Nonnat – patron ciężarnych kobiet
Rajnold – patron kamieniarzy, rzeźbiarzy
Rita – patronka w sprawach trudnych i beznadziejnych, opiekunka wielu dzieł charytatywnych i bractw
Robert Bellarmin – patron kanonistów, katechetów
Roch – patron chorych, stolarzy, brukarzy, handlarzy dzieł sztuki, krawców, szczotkarzy
Roman z Rouen – patron kupców
Romuald – patron kamedułów
Rozalia – patronka Palermo, chorych zakaźnie
Róża z Limy – patronka Indian, obu Ameryk, Filipin, Antyli, Limy, kwiaciarek, ogrodników
Róża z Witerbo – patronka akcji katolickiej
Sabina – patronka gospodyń domowych
Scholastyka – patronka miast Le Mans i Subiaco
Sebastian – patron Niemiec, inwalidów wojennych, kamieniarzy, łuczników, myśliwych, ogrodników, garbarzy, garncarzy, rusznikarzy, cynowników, strażników, strzelców, rannych, żołnierzy
Serapion z Aleksandrii – patron dekarzy, szklarzy
Serwacy – patron diecezji w Worms, Maastricht, hutników, stolarzy, osób mających reumatyzm i febrę, ślusarzy, orędownik podczas przymrozków
Sewer – patron policjantów, sukienników
Seweryn – patron Austrii i Bawarii, właścicieli winnic
Stanisław ze Szczepanowa – patron Polski
Stanisław Kostka – patron Polski, Litwy, archidiecezji łódzkiej i warszawskiej, diecezji chełmińskiej i płockiej, Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania, Warszawy, studentów, nowicjuszy jezuickich, polskiej młodzieży, dzieci
Stefan – patron Serbii, Węgier, tkaczy
Stefania – patronka poszukiwaczy skarbów, gier loteryjnych
Sykstus – patron kobiet oczekujących potomstwa
Sylwester – patron diecezji i miasta Modeny
Symforian z Autum – patron sokolników, dzieci
Szczepan – patron diecezji wiedeńskiej, kamieniarzy, kucharzy, bednarzy, tkaczy, budowlańców i diakonów, tkaczy, stajennych, stangretów, woźniców
Szymon Apostoł – patron farbiarzy, grabarzy, garncarzy, wytwórców wyrobów skórzanych, tkaczy, murarzy, pracowników leśnych i drwali, a także patronem beznadziejnych przypadków
Tarsycjusz – patron kleryków, ministrantów
Teodard – patron handlarzy bydłem
Teresa z Avila – patronka Hiszpanii, Avila, Alba de Tormes, Karmelitów bosych, Karmelitów trzewiczkowych, dusz w czyśćcu cierpiących, cierpiących na ból głowy i chorych na serce
Tomasz Apostoł – patron Indii, Portugalii, Urbino, Farmy, Rygi, Zamościa, architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, geometrów, kamieniarzy, murarzy, inżynierów, stolarzy, małżeństw, teologów
Tomasz z Akwinu – patron teologów, szkół, Neapolu, dominikanów szkół katolickich, księgarni, opiekun podczas sztormów
Tomasz Becket – patron Anglii, duchownych, niewidomych
Tomasz More – patron polityków
Tryfon – patron ogrodników
Turybiusz z Mogrovejo – patron Peru
Tychon – patron wytwórców win
Tymon z Salzburga – patron cieśli, rzeźbiarzy
Ulryk – patron rybaków, właścicieli winnic
Urban – patron właścicieli winnic, winnej latorośli, ogrodników, rolników, dobrych urodzajów
Urszula – patronka nauczycielek, sprzedawców sukna
Utto – patron karczowników, osadników
Wacław Król – patron Czech, Moraw, Pragi, katedry krakowskiej
Walburga – patronka rolników
Walenty – patron epileptyków, podagryków i chorych umysłowo, zakochanych pszczelarzy
Wawrzyniec – patron Hiszpanii, zakonu Kapucynów, rymarzy, kucharzy, bibliotekarzy, hutników szkła, szklarzy, cukierników, praczek, administratorów, archiwistów
Wendelin – patron owczarzy, pasterzy, chłopów
Werena z Zurzach – patronka gospodyń na plebani
Weronika – patronka portrecistów, rzeźbiarzy i fotografów, praczek, gospodyń na plebani, szwaczek
Wiborada – patronka gospodyń na plebani, kucharek, miłośników książek, bibliotek
Wilhelm – patron zegarmistrzów, blacharzy, płatnerzy
Willibrord – patron diecezji w Utrechcie, Haarlem, Niderlandów, Luksemburga
Willigis – patron kołodziejów
Wincenty a Paulo – patron instytucji charytatywnych
Wincenty Ferreriusz – patron Hiszpanii, Portugalii i Lizbony, patron garncarzy, budowlańców, murarzy, dekarzy, winiarzy, leśników, drwali, rolników, wytwórców cegieł
Wincenty Kadłubek – patron archidiecezji warmińskiej, diecezji kieleckiej, sandomierskiej
Wincenty Palotti – patron hodowców winorośli
Wigiliusz z Trydentu – patron kopalni
Wit – patron chorych na epilepsje, głuchoniemych, cierpiących na histerie, ukąszonych przez żmije, górników, karczmarzy, taksówkarzy, aptekarzy, artystów, tancerzy, warzelników
Wojciech – patron Czech, Polski, Prus, archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, warmińskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, miast: Gniezna, Trzemeszna, Serocka
Wolfgang – patron cieśli
Wulmar – patron furmanów, stangretów, woźniców
Wunibald – patron narzeczonych
Zenon – patron Werony, żebraków
Zdzisława – patronka młodych małżeństw, matek
Zyta – patronka miasta Lucca, ubogich dziewcząt, pracownic domowych, służących