wtorek, 31 października 2017

PILNE-AKCJA RATUNKOWA!


TAK, TAK,TAK !
MAMY MEGA WYDARZENIE!!!
MAMY WIELKĄ SZANSĘ, BY RATOWAĆ Z CIERPIENIA!
TAKA SZANSA ZDARZA SIĘ RZADKO!
WIELKIE WYDARZENIE!
OGŁOŚMY TO!
PODZIELMY SIĘ!
MIEJMY MIŁOŚĆ, KTÓRA JAKO JEDYNA PRZY DZIELENIU SIĘ MNOŻY!


WIEM, WIEM- DZISIAJ ŚWIETUJEMY ZE ŚWIETYMI, ALE TO OD DZIŚ MOZNA UZYSKAĆ ODPUST ZA DUSZE WIĘC ZANIM PÓJDZIESZ DO KOŚCIOŁA, ZANIM PÓJDZIESZ NA CMENTARZ, ZRÓB CO TRZEBA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NAPRAWDĘ, TYLKO TYLE I AŻ TYLE:

 Uzyskanie odpustu zupełnego jest możliwe tylko w określonych dniach. Jednym z nich jest dzień zaduszny, przypadający 2 listopada. Wtedy należy :

  • się wybrać do kościoła, w którym jest konieczne wyznanie wiary, 
  • odmówienie "Ojcze nasz" za zmarłych, 
  • przystąpienie do Komunii świętej 
  • oraz modlitwa w intencjach papieża na dany miesiąc.


Okazja do otrzymania odpustu zupełnego trwa do 8 listopada. Każdego dnia modlący się może wyprosić łaski dla jednej duszy czyśćcowej. Warunkiem jaki musi spełnić:

  •  jest przyjęcie komunii,
  •  modlitwa w intencjach papieża
  •  oraz odwiedzenie grobu zmarłego 
  • i modlitwa w jego intencji.

Nie wiesz, w jaki sposób modlić się za zmarłego?
 Oto nasza propozycja:

litania za zmarłych w czyśćcu cierpiących.

Ojcze z nieba Boże, -zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, -zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, -zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, -zmiłuj się nad nami. 
Święta Maryjo, -módl się za nim (nią, nimi).
Bramo niebieska, -
Królowo Wniebowzięta, -
Święty Michale, -
Święty Janie Chrzcicielu, -
Święty Józefie, -
Święty ...... (patronie zmarłego), -
Wszyscy święci i święte Boże, - 
Bądź mu (jej) miłościw, -wybaw go (ją, ich) Panie.
Od zła wszelkiego, -
Od cierpień w czyśćcu, -
Przez Twoje wcielenie, -
Przez Twoje narodzenie, -
Przez Twój chrzest i post święty, -
Przez Twój krzyż i mękę, -
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, -
Przez Twoje zmartwychwstanie, -
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, -
Przez zesłanie Ducha Świętego, -
Przez Twoje przyjście w chwale, - 
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, -
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, -
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, -
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, -
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, -
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców, -
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, - Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania, - 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami 

Módlmy się: 
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


TA AKCJA JEST SZEROKO ZAKROJONA.
TO AKCJA RATOWANIA SAMYCH SIEBIE.
TO UŚWIADOMIENIE SOBIE, ŻE TEŻ KOŃCZYMY ŚMIERCIĄ.
ŻE NASI ZMARLI PRZYPOMINAJĄ NAM O RATOWANIU SIEBIE.ŻE DUSZE ODDADZĄ NAM MIŁOŚĆ:

Niech słowa świętej Katarzyny ze Sieny będą dla Ciebie motywacją: nie ma takiej prośby, która nie byłaby wysłuchana przez Pana Boga, jeśli jest ona zanoszona za przyczyną dusz w czyśćcu cierpiących.

ŁÓDŹ RATUNKOWA RUSZA!!!!!
ASBrak komentarzy:

Prześlij komentarz