wtorek, 7 sierpnia 2018

DLA TYCH CO SIĘ NUDZĄ? NO CHYBA NIE W KOŚCIELE!!!!?????

NA POCZĄTECZEK DNIA:
AMEN? AMEN!

ŻARTOWAŁAM, NIE WIERZĄ W WASZĄ NUDĘ.
PRZECIEŻ KOŚCIÓŁ TĘTNI ŻYCIEM!!!!!
KOCHANI, PRZEDE WSZYSTKIM NIE MARTWCIE SIĘ DŁUGOŚCIĄ TEGO WPISU-NIE MUSISZ WSZYSTKIEGO CZYTAĆ.
TO JEST TYLKO KRÓCIUTKI WYPIS I PRZYKŁADY DO WYBORU DLA CIEBIE.
NAJPIERW TO, CO CZĘSTO SŁYSZĘ OD UCZNIÓW:
"Pani Alu, co pani brała, że jest od rana taka nakręcona?"
NO I TU JEST ODPOWIEDŹ.
RANO PÓŁ GODZINKI MODLITWY PODANEJ W LINKU PONIŻEJ.
JAK TO MÓWIĄ MOJE DZIECI, BEZ TEGO NIE WYCHODZĘ Z DOMU:

https://brewiarz.pl/viii_18/0708p/jutrznia.php3

ŻEBY BYŁO JASNE, TY MASZ SPOKOJNIE SIĘ WDRAŻAĆ W MODLITWĘ, A JAK ZAŁAPIESZ, TO JUŻ WSIĄKNIESZ.

I SPEŁNI SIĘ W ŻYCIU TEN MEM:


PS1
I JESZCZE ROZMAWIASZ Z BOGIEM.
WTEDY UWAŻAJCIE NA BIAŁE SKODY!

ALE TO DOPIERO POCZĄTEK WYDARZEŃ W KOŚCIELE.
PONIŻEJ MACIE WSPOMNIENIA ŚWIĘTYCH W RÓŻNYCH MIEJSCACH, ZAKONACH, CZYTANIA, KOLORY SZAT:

DZIŚ -7 SIERPNIA 2018 ROKU

Wtorek XVIII tygodnia Okresu Zwykłego
Cykl czytań:IISzaty:Zielone
I czytanie:Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22Gloria:opuszcza się
II czytanie:Credo:opuszcza się
Ewangelia:Mt 14, 22-36


Wtorek XVIII tygodnia Okresu Zwykłego
Wspomnienie dowolne świętych męczenników Sykstusa II, papieża, i Towarzyszy
Wspomnienie dowolne św. Kajetana, prezbitera
W archidiecezjach poznańskiej i wrocławskiej: Wspomnienie obowiązkowe bł. Edmunda Bojanowskiego


CHCECIE WIĘCEJ..?
TO MACIE NA DOLE KRÓTKIE ŻYCIORYSY I ZDJĘCIA:


Albert urodził się na Sycylii w XIII wieku i jako młodzieniec wstąpił do Zakonu Karmelitów w Trapani. Zasłynął jako wzór czystości i modlitwy oraz jako prawdziwie ewangeliczny kaznodzieja. Ponadto wsławił się tym, że przez niego Bóg czynił cuda. W 1296 roku był prowincjałem na Sycylii. Zmarł prawdopodobnie w 1307 roku w Messynie. Jego kult zatwierdził papież Sykstus IV w 1476 roku:
Święty Albert z TrapaniW archidiecezjach poznańskiej i wrocławskiej:
Wspomnienie obowiązkowe bł. Edmunda Bojanowskiego

Garść informacji:

Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 roku w Grabonogu w archidiecezji poznańskiej. Szlachcic, patriota, głęboko religijny - wybrał życie w celibacie, aby być bardziej wolnym i dyspozycyjnym dla królestwa Bożego. Rzeczywistość ziemską odczytał w duchu ewangelicznym, angażując się szczególnie w służbie zaniedbanego ludu wiejskiego, z całkowitym zapomnieniem o sobie. W 1850 założył zakonne Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Zrealizował powszechne powołanie do świętości i nakreślając swoim życiem model i wzór apostolstwa świeckich, stał się prekursorem Soboru Watykańskiego II. Zmarł 7 sierpnia 1871 roku w Górce Duchownej. Jest pionierem apostolatu świeckich ściśle współpracujących z hierarchią kościelną.

Teksty własne tego wspomnienia zostały zatwierdzone dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 7 stycznia 2000 r. Można je znaleźć w Dodatku do LG(Pallottinum 2017) oraz w Tomie dodatkowym - tzw. "wakacyjnym" (Pallottinum 2002).

zakonie dominikańskim - I Nieszpory uroczystości św. Ojca Dominika, prezbitera, założyciela i głównego patrona Zakonu.
Dziś w bazylice katedralnej w Sosnowcu - I Nieszpory uroczystości rocznicy jej poświęcenia.

Błogosławiony Edmund Bojanowski
Wspomnienie dowolne świętych męczenników Sykstusa II, papieża, i Towarzyszy


W zakonie cystersów:
Komemoracja dowolna świętych męczenników Sykstusa II, papieża, i Towarzyszy

Garść informacji:

Sykstus został biskupem Kościoła rzymskiego w roku 257; w następnym roku został schwytany na rozkaz cesarza Waleriana podczas nabożeństwa w katakumbach Kaliksta i zamordowany razem z czterema diakonami dnia 6 sierpnia. Tam też pochowano jego ciało.

zakonie dominikańskim - I Nieszpory uroczystości św. Ojca Dominika, prezbitera, założyciela i głównego patrona Zakonu.
Dziś w bazylice katedralnej w Sosnowcu - I Nieszpory uroczystości rocznicy jej poświęcenia.


Święty Sykstus II
NO I JESZCZE PODSUMOWANIE:

Dzisiejsi patroni:

A DO TEGO JESZCZE CZYTANIA NA DZISIEJSZEJ MSZY ŚWIĘTEJ WŁAŚCIWIE NA CALYM ŚWIECIE
SIENICKA JAK MA OCHOTĘ NA SZCZEGÓŁY, TO NIE TYLKO PAMIĘTA CZYTANIA NIEDZIELNE, ALE JESZCZE CHODZI PO POMOC CODZIENNIE.Kara za grzechy Izraela i jego odnowienie

Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 

Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: „Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do ciebie”. 
Tak bowiem mówi Pan: „Dotkliwa jest twoja klęska, nieuleczalna twoja rana. Nikt się nie troszczy o twoją sprawę, nie ma lekarstwa, by cię uzdrowić. Wszyscy, co cię kochali, zapomnieli o tobie, nie szukają już ciebie, gdyż cię dotknąłem, tak jak się rani wroga, surową karą. Przez wielką twą nieprawość pomnożyły się twoje grzechy. Dlaczego krzyczysz z powodu twej rany, że ból twój nie da się uśmierzyć? Z powodu twej wielkiej nieprawości i licznych twoich grzechów to ci uczyniłem”. 
Tak mówi Pan: „Oto przywrócę do poprzedniego stanu namioty Jakuba i okażę miłosierdzie nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. Rozlegną się stamtąd hymny pochwalne i głosy pełne radości. Pomnożę ich, i nie zmaleje ich liczba, przysporzę im chwały, by nimi nikt nie pogardzał. Jego synowie będą tak jak dawniej i jego zgromadzenie ostanie się przede Mną; ukarzę natomiast wszystkich jego ciemięzców. A jego władca będzie spośród niego, panujący jego będzie od niego pochodził. Zapewnię mu dostęp do siebie, tak że się przybliży do Mnie. Bo kto inaczej miałby odwagę przybliżyć się do Mnie?” – mówi Pan. 
Wy będziecie moim narodem, a Ja będę waszym Bogiem».

Oto słowo Boże.


Ps 102 (101), 16-17. 18-19. 20-21.
29 i 22-23 (R.: por. 17)

Refren: Pan się objawi w chwale na Syjonie. 
16Poganie będą się bali imienia Pana, *
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi,
17bo Pan odbuduje Syjon *
i ukaże się w swym majestacie.
Refren: Pan się objawi w chwale na Syjonie. 
18Pan przychyli się ku modlitwie opuszczonych *
i nie odrzuci ich modłów.
19Należy to zapisać dla przyszłych pokoleń, *
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.
Refren: Pan się objawi w chwale na Syjonie. 
20Spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, *
popatrzył z nieba na ziemię,
21aby usłyszeć jęki uwięzionych, *
aby skazanych na śmierć uwolnić.
Refren: Pan się objawi w chwale na Syjonie. 
29Synowie sług Twoich bezpiecznie mieszkać będą, *
a ich potomstwo będzie trwało w Twej obecności.
22Aby imię Pana głoszono na Syjonie 
i w Jeruzalem Jego chwałę, *
23kiedy zgromadzą się razem narody i królestwa, aby służyć Panu.
Refren: Pan się objawi w chwale na Syjonie. 


Por. J 1, 49b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym, 
Ty jesteś Królem Izraela.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Jezus chodzi po jeziorze
Mt 14, 22-36
 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. 
Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. 
Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!» 
Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!» 
A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!» 
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?» 
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym». 
Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy Go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do Niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć; a wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni.

Oto słowo Pańskie.NO PLISSS- NIECH NIKT NIE MÓWI, ŻE W KOŚCIELE NIC SIĘ NIE DZIEJE.
KIEDY TO CZYTASZ I MÓWISZ AMEN- W NIEBIE WSZYSCY SKACZĄ Z RADOŚCI.

AMEN

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz