piątek, 21 kwietnia 2017

ZOSTAŁY TYLKO 2 DNI.

ZACZNIJMY OD BOGA:

Zdjęcie użytkownika Odbierz wiadomość od Pana Boga.

NO I DO ROBOTY, BO:

 • MAMY OGROMNĄ SZANSĘ ZDOBYĆ SKARB (DUCHOWY - ALE SKARBY MATERIALNE  SĄ PO TO, ABY DAĆ NAM SZCZĘŚCIE DUCHOWE-WIĘC MEGA BOGACTWO);
 • NIE PRZEŚPIJMY CZASU ULULANI ŚWIĘTAMI I WOLNYM , DLA NIEKTÓRYCH Z GIMNAZJUM;
 • ZOSTAŁO NAM 2 DNI;
 • ZRÓBMY KRÓTKI PRZEGLĄD ŻYCIA:


Jesteśmy oddzieleni od Boga przez nasz grzech, jak przepaść oddziela dwa klify.

TZN KONSEKWENCJĄ GRZECHU JEST  ŚMIERĆ.

ALE:

Ofiara Jezusa jest darem. Każdy z nas musi zdecydować się go przyjąć

NO I TERAZ JAK?
                                    JAK?
                                                  JAK? PRZYJĄĆ TEN DAR?
TEN DAR:

1) Kto uzyska odpust zupełny dla siebie -- uniknie kar czyśćcowych.
2) Kto ofiaruje odpust zupełny za zmarłych -- ratuje dusze z czyśćca.

PAMIĘTAJCIE W CZYŚĆCU JEST CIERPIENIE.
BÓG MA DLA NAS DOKŁADNĄ INSTRUKCJĘ:

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski.

Z UCZNIAMI JUŻ PRÓBOWALIŚMY TŁUMACZYĆ SOBIE TĘ DZIWNĄ LOGIKĘ ZYSKIWANIA ODPUSTU:

JEST W KOŚCIELE TAKI BANK ŁASKI, GDZIE SĄ SKŁADOWANE  NAJWAŻNIEJSZE SKARBY, CZYLI SIŁA OGROMNA OD BOGA - ŁASKA. SKĄD ONA TAM SIĘ WZIĘŁA?
KAŻDA " NIE WYKORZYSTANA" MODLITWA, CIERPIENIE ITD SĄ W TYM BANKU, ABY DAĆ NAM JĄ JAKO PREZENT Z KAPITAŁU KOŚCIOŁA. MOŻE UZYSKASZ W TYM ROKU ZNISZCZENIE KONSEKWENCJI SWOICH GRZECHÓW, ALBO GRZECHÓW ZMARŁEJ BABCI, PRZEZ MODLITWĘ POZOSTAWIONĄ PRZEZ JANA PAWŁA II  I BĘDZIE OTWARTA DROGA DO NIEBA.


WIEMY SKĄD TA ŁASKA.

A JAK JĄ DOSTAĆ?
OTÓŻ:


Warunki uzyskania odpustu zupełnego.
Tzw. zwykłe warunki odpustu:I. Stan łaski uświęcającej.
II. Godne przyjęcie Komunii świętej.
III. Modlitwa w intencjach Ojca świętego.
IV. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.
Pozostałe warunki:V. Intencja zyskania odpustu zupełnego.
VI. Wykonanie czynności obdarzonej odpustem zupełnym.

A WYKONANIE CZYNNOŚCI TO:


 • NP  Odmówienie w kościele (lub w kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum) koronki do Miłosierdzia Bożego (w Polsce) ALBO W DOMU
 • ZROBIENIE UCZYNKU MIŁOSIERNEGO, CZYLI WYBRAĆ COŚ Z UCZYNKÓW MIŁOSIERDZIA


Względem ciała
1. Głodnych nakarmić. 
2. Spragnionych napoić. 
3. Nagich przyodziać. 
4. Podróżnych w dom przyjąć. 
5. Więźniów pocieszać. 
6. Chorych nawiedzać. 
7. Umarłych pogrzebać. 

Względem duszy
1. Grzeszących upominać. 
2. Nieumiejących pouczać. 
3. Wątpiącym dobrze radzić. 
4. Strapionych pocieszać. 
5. Krzywdy cierpliwie znosić. 
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.PIKUŚ.

JAK KONKRETNIE DZIAŁAMY:

 1. PRZYGOTOWANIE DO SPOWIEDZI
 2. SPOWIEDŹ  ( pamiętajcie , na każdej masz, w każdym kosciele na początku mszy księża spowiadają) PO SPOWIEDZI PRZED ŚWIĘTAMI- CZYLI OK 2-4 TYGODNIU TEMU, TO MAMY JAKIEŚ GRZESZKI NA SUMIENIU- A TO UNIEMOŻLIWIA UZYSKANIE ODPUSTU.
 3. W NIEDZIELĘ JESTEŚMY NA MSZY
 4. ODMAWIAMY MODLITWĘ, NPZDROWAŚ MARIO W INNTENCJACH PAPIESKICH.
 5. OFIARUJEMY ODPUST Z SIEBIE, BĄDŹ ZA OSOBĘ ZMARŁĄ.
 6. CZYNIMY UCZYNEK MIŁOSIERDZIA ; NP KORONKA DO MIŁOSIERDZIA, CZY MODLITWA ZA ZMARŁYCH- ZROBIĆ COŚ Z 12 POWYŻSZYCH PROPOZYCJI.
JAK ODMAWIAMY KORONKĘ:


Koronka do Miłosierdzia Bożego
Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy):
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

NA RAZIE TYLE - DO ROBOTY, BO CZASU MAŁO. 
ALE JESZCZE PÓŹNIEJ COŚ ULEPSZYMY.
AS
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz