niedziela, 8 kwietnia 2018

TRATWA RATUNKOWA DLA NASZEJ GŁUPOTY-RATUJ SIĘ!!!

NIE MOGŁAM ZOSTAWIĆ MOICH UCZNIÓW. PAMIĘTAJCIE: MAMY NIEDZIELĘ MIŁOSERDZIA - 1 TAKA W ROKU. MOŻEMY BYĆ ANIELSKO CZYŚCI! KĄPIEL W MIŁOSIERDZIU: WYSTARCZY DZISIAJ: Warunki uzyskania odpustu zupełnego. Tzw. zwykłe warunki odpustu:I. Stan łaski uświęcającej. II. Godne przyjęcie Komunii świętej. III. Modlitwa w intencjach Ojca świętego. IV. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Pozostałe warunki:V. Intencja zyskania odpustu zupełnego. VI. Wykonanie czynności obdarzonej odpustem zupełnym- CZYLI: A WYKONANIE CZYNNOŚCI TO: NP Odmówienie w kościele (lub w kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum) koronki do Miłosierdzia Bożego (w Polsce) ALBO W DOMU ZROBIENIE UCZYNKU MIŁOSIERNEGO, CZYLI WYBRAĆ COŚ Z UCZYNKÓW MIŁOSIERDZIA. Uczynki miłosierdzia względem duszy: Grzeszących upominać Nieumiejętnych pouczać. Wątpiącym dobrze radzić. Strapionych pocieszać. Krzywdy cierpliwie znosić. Urazy chętnie darować. Modlić się za żywych i umarłych. Uczynki miłosierdzia względem ciała: Głodnych nakarmić. Spragnionych napoić. Nagich przyodziać. Podróżnych w dom przyjąć. Więźniów pocieszać. Chorych nawiedzać. Umarłych pogrzebać[1]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz